Humán orvos-, gyógyszerész- és egészségtudományi szakfordító és szaktolmács

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

angol-magyar humán orvos-, gyógyszerész- és egészségtudományi szakfordító és szaktolmács

A képzés szintje:

felsőfokú szakirányú továbbképzés

A képzés célja:

A képzés célja orvostudományi, gyógyszerésztudományi vagy egyéb egészségtudományi szakterületen olyan angol-magyar szakfordítók és tolmácsok képzése, akik – Magyarország EU tagságát figyelembe véve – képesek magas szinten ellátni az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát angolról magyarra és magyarról angol nyelvre. Az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen és tartalmilag pontosan vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi ország egészségügyi, társadalmi és kulturális életében, valamint az Európai Unió intézményrendszerében, és tudatosan alkalmazzák a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait.

A szak indításának formája:

Levelező

A képzés finanszírozási formája:

Költségtérítéses – 150.000 Ft/félév

A képzési idő:

Félévek száma: 4 félév
Kontakt órák száma: 560 óra
Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120 kredit

A képzésben való részvétel feltételei:

    • legalább BSc vagy BA oklevél orvos- és egészségtudomány, valamint természettudomány képzési területen, ill. bölcsészettudomány képzési területen anglisztika legalább alapszakos végzettséggel
    • legalább középfokú (B2 szintű) angol szóbeli és írásbeli államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvány


Elérhetőség - Bővebb információ:
PTE ÁOK Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet
Csatlós Ágnes
Cím: 7624 Pécs, Szigeti út 12., IV. emelet
Telefon: 72/536 - 296
E-mail: agnes.csatlos@aok.pte.hu

You shall not pass!