Migrációs egészségügy szakirányú továbbképzési szak

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

migrációs egészségügyi szakember

A képzés szintje:

felsőfokú szakirányú továbbképzés

A képzés célja:

A „Migrációs egészségügyi szakember” megnevezésű szakirányú továbbképzés célja, hogy egy olyan új, egyre növekvő fontosságú területen biztosítson szakképzési lehetőséget, amely a hazai és nemzetközi képzési kínálatból még mindig hiányzik. A kurrikulum célja olyan szakemberek képzése, akik multidiszciplináris tudással és szakértelemmel rendelkeznek a migrációhoz kapcsolódó egészségügyi, közegészségügyi, és a hozzájuk kapcsolódó területeken. A kurzus számos témakört felölel, mint például a migránsok közvetlen egészségügyi ellátása, az egészségügy/egészségügyi rendszerek migrációs-helyzet figyelembevételével történő tervezése, egészségpolitika, alkalmazott szociológia, közgazdaságtan, egészség-közgazdaságtan, valamint az interkulturális kompetenciák jelentősége a migránsok egészségügyi ellátásában.
A képzés során megszerzett ismeretek és kompetenciák elengedhetetlenek a migráns egyének és közösségek (külföldi munkavállalók, menekültek, emberkereskedelem áldozatai, valamint az etnikai kisebbségek stb.) speciális egészségügyi szükségleteinek kielégítéséhez. A képzés célja, hogy hozzájáruljon a migránsok és más, a társadalmi perifériára szorult személyekhez kapcsolódó egészségügyi/ közegészségügyi kihívások problémamentes és sikeres kezeléséhez.
A program a WHO Európai Irodájának teljes támogatását élvezi.

A szak indításának formája:

Levelező

A képzés finanszírozási formája:

Költségtérítéses – 150.000 Ft/félév

A képzési idő:

Félévek száma: 4 félév
Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120 kredit

A képzésben való részvétel feltételei:

 

 • Legalább BA szintű diploma a következő területek valamelyikén:
 • Orvos és egészségtudomány képzési terület: egészségügyi gondozás és prevenció alapszak népegészségügyi ellenőr szakirány, egészségügyi szervező alapképzési szak, osztatlan általános orvos, fogorvos, gyógyszerész szakok. Ápolás és betegellátás alapszak, egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány;
 • Társadalomtudomány képzési terület: szociológia, társadalmi tanulmányok, kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak, szociális képzési ágának szociális munka és szociálpedagógia alapképzési szakjai, politikatudomány képzési ág politológia és nemzetközi tanulmányok alapképzési szakjai, jogtudományok;
 • Gazdaságtudomány képzési terület: gazdálkodás és menedzsment, emberi erőforrások és nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakok, közgazdasági képzési terület közszolgálati alapképzési szak
 • Közigazgatási, rendészeti, katonai képzési terület: rendészeti igazgatási alapszak idegenrendészeti, katasztrófavédelmi és határrendészeti szakirányok, nemzetközi igazgatási és igazgatásszervezői alapszakok;
 • Pedagógusképzés, művészeti, bölcsészettudomány és természettudomány képzési területek alapképzési szakjai;
 • Sporttudomány: rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak;

 

Nyelvi követelmények:

A magyar nyelvű oktatásban résztvevők legalább alapfokú angol kommunikációs- és az angol nyelvű szakirodalom nyomon követését biztosító készséggel kell, hogy rendelkezzenek

Elérhetőség - Bővebb információ:
PTE ÁOK - Műveleti Medicina Tanszék
Migrációs-egészségügyi Programok
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Prof. Dr. Szilárd István, címzetes egyetemi tanár
info@mighealth-unipecs.eu
www.mighealth-unipecs.hu

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • Jelentkezési lap
 • Egyetemi, főiskolai bizonyítvány másolata
 • Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata
 • Motivációs levél (angol nyelven)
You shall not pass!