Pécsi Tudományegyetem

Áok Szak- és Továbbképző Központ

 

 

Nyomtatványok

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Fogászati szakspecifikus tantárgyak Új!

Jelentkezési lap szakképzésre 2018

Jelentkezés törzsképzési záróvizsgára (nyomtatvány) Új!

I.4/2.: Nyilatkozat személyes adatkezeléshez

I.4/1.: Átutalási megbízás

I.4/9.: Küldemények bonthatóságáról szóló hozzájáruló-nyilatkozat

I.4/3.: Nyilatkozat gyermek után járó pótszabadságról

I.4/6.: Nyilatkozat munkavédelmi oktatásról

27. számú nyomtatvány: Nyilatkozat tűzvédelmi oktatásról

NY29.: Fizetés nélküli szabadság igénylése GYED, GYES igénybevétele céljából

NY3/7.: Nyilatkozat fennálló munkavégzésre irányuló jogviszonyokról

NY3/1.: Nyilatkozat a közalkalmazotti összeférhetetlenségről

30. számú nyomtatvány: Nyilatkozat munkába állásról  (GYED/GYES ) folyósítása mellett/után

Adatlap Szakképzési jogviszony létesítéséhez a Pécsi Tudományegyetemmel (ÁOK)

Havi jelentés Új!

Nyilatkozat és Változás bejelentés a költségvetési szervnél, egyházi foglalkoztató által foglalkoztatott magánszemély adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló 2017. évi kompenzációjának igénybevételéhez

Nyilatkozat (Munkáltatói igazolásról, Tartozásokról, Társadalombiztosítási igazolványról)

Szándéknyilatkozat a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szervnél közalkalmazotti jogviszony létesítésének kezdeményezésére MINTA

Közalkalmazotti kinevezés kezdeményezése

Közalkalmazotti kinevezés módosítása

Nyilatkozat a szakképzés hátralévő idejéről

Titoktartási nyilatkozat

Utazási költség elszámolása központi gyakornokoknak

Az egyes szakorvosi alap-, és ráépített szakképesítések során a szakvizsgára bocsátás feltételeként elvégzendő beavatkozások, műtétek, vizsgálatok

You shall not pass!